• http://stop.beep.pl/wp-content/uploads/2021/02/FE_POIR_poziom_pl.png

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)

Nasza Firma jest Beneficjentem Dotacji na kapitał obrotowy w ramach działania  3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (POIR).

Poniżej krótka informacja o projekcie:

 

Cele i planowane efekty projektu:

“Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa”.

 

Wartość projektu:

64 931,13 zł.

 

Wkład Funduszy Europejskich:

64 931,13 zł.

FE_POIR_pion_pl-1_rgb