• http://stop.beep.pl/wp-content/uploads/2021/02/FE_POIR_poziom_pl.png

BUDOWA I REMONT ZEWNĘTRZNYCH SIECI WODNO – KANALIZACYJNYCH

ZE WSTĘPNYM PLANOWANIEM

Budowa obiektów drogowych lub przemysłowych prawie zawsze wiąże się koniecznością remontu lub budowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Współpraca z naszą Firmą zapewni kompleksową realizację inwestycji bez konieczności zatrudniania podwykonawców.

Wykonujemy studnie, kolektory i wszystkie powiązane z tym prace.